E-Haciz Nedir,E-Haciz Nasıl Kaldırılır? E-Haciz Hakkında Bilinmeyenler?

Haciz konusu insanın canını kuşkusuz ki en çok sıkan konulardan bitanesi. Peki E-Haciz hakkında ne kadar çok bilgiliyiz? Nedir Bu E-Haciz? E-Haciz Nedir, Nasıl Kaldırılır? E-Haciz Hakkında Bilinmeyenler?

E-Haciz Nedir?

E-haciz, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre uygulanır. Madde içeriğinde bulunan “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ‘ödeme emri’ ile tebliğ olunur.” şeklindeki ibareye göre 15 gün içerisinde ödeme yapılması gerekir. Eğer ödeme yapılmazsa ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlatılır.

Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) üzerinden borçluların kişisel bilgileri, bağlı bulundukları vergi dairesi’e aktarılır. Alınan bilgiler yine elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilir. GİB, bankaları bilgilendirir ve hesaplara bir süre sonra elektronik haciz uygulanır. E-haciz uygulanabilecek olan bazı borçlar şunlardır:

  • Trafik cezası
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
  • MTV
  • Haksız mal işgali
  • Mahkeme cezaları
  • Yargılama giderleri
  • İdari para cezaları

Haciz Nasıl Kaldırılır?

Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde haciz işlemleri başlatılır. Ödeme yapılmadığı takdirde banka hesapları gibi çok sayıda taşınır ya da taşınmaz mal varlığına bloke ve haciz işlemi uygulanır. E-haczi kaldırmak için e-Devlet sisteminden yararlanılabilir:

Bu ekranlar yardımıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönlendirme yapılır ve hacze konu olan borç ile ilgili kullanıcılar bilgilendirilir. Borcun ödenmesi durumunda haciz durumu ortadan kalkar.

Arabalara Elektronik Haciz Uygulanabilir mi?

Arabalara da elektronik haciz uygulanabilir. Araç bağlama işleminden farklı olarak elektronik haciz durumunda aracın satışı ile ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Ayrıca icra takibi başladıktan sonra tahsil için çeşitli yollar denenebilir. Bunlardan sık olmasa bile borcun büyüklüğüne göre başvurulan yöntemlerden biri araç satışıdır.

E-Haciz Olan Bir Araç Satılabilir mi?

Bir araç için haciz kararı çıkmışsa satış işlemi icra yöntemiyle gerçekleşir. Yani aracın sahibi, satış yapamaz. Notere gidip aracı satmak istediği takdirde işlem gerçekleştirilmez. Bunun önüne geçilmesi için aracının icra yolu ile satışını istemeyen kişilerin, borçlarını ödemesi gerekir. Örneğin banka kredisi ile aracın borcu kapatılabilir ve araç üzerinde yer alan e-haciz işlemi kaldırılabilir. Eğer kullanıcı aracı satmak istiyorsa elde ettiği para ile kredi borcunu kapatabilir.
Kaynak


Son Yazılarımız